Mikiewicz, P. (2008). Specyfika kapitału społecznego polskiej wsi – preliminaria teoretyczne i możliwe obszary badań w odniesieniu do edukacji. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 85–103. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/91