Zajda, K. (2023). Innowacje społeczne a włączanie mieszkańców wsi w proces jej odnowy. Wieś I Rolnictwo, (3 (200), 171–185. https://doi.org/10.53098/wir032023/08