Błąd, M. (2023). Kilka refleksji o ideach i działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (3 (200), 153–170. https://doi.org/10.53098/wir032023/07