Wilczyński, R., & Czarnecki, A. (2023). Od redaktorów numeru. Wieś I Rolnictwo, (3 (200), 27–34. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/897