Redakcja Wsi i Rolnictwa. (2023). Od redakcji. Pięć dekad krzewienia wiedzy o wsi i rolnictwie. Z okazji wydania 200. numeru kwartalnika Wieś i Rolnictwo. Wieś I Rolnictwo, (3 (200), 7–8. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/894