Czykier-Wierzba, D. (2008). Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 49–66. https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/06