Czykier-Wierzba, D. (2008). Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 49–66. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/89