Zawalińska, K. (2023). Ewolucja korzystania ze środków Unii Europejskiej w Polsce – miks efektów popytowych i podażowych. Recenzja książki Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce, pod redakcją Grzegorza Gorzelaka. Wieś I Rolnictwo, (1 (198), 117–120. https://doi.org/10.53098/wir012023/06