Gorlach, K., & Foryś, G. (2023). Ruchy społeczne jako instrument walki o sprawiedliwość społeczną. Kilka refleksji na przykładzie protestów (nie tylko) polskich rolników. Wieś I Rolnictwo, (1 (198), 55–71. https://doi.org/10.53098/wir012023/02