Zegar, J. (2008). Refleksje nad ewolucją wsi. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 37–43. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/87