Stanny, M., & Kłodziński, M. (2023). Wspomnienie o profesorze Jerzym Wilkinie. Człowiek prawdy, dobra i piękna. Wieś I Rolnictwo, (1 (198), 11–17. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/869