Stanny, M., & Dudek, M. (2023). Od redaktorów numeru. Wieś I Rolnictwo, (1 (198), 7–9. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/868