Stanny, M. (2023). Jubileusz 50-lecia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Wieś I Rolnictwo, (4 (197), 91–93. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/862