Nowak, M. J. (2023). Sprawiedliwość terytorialna a wymiar prawny planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (4 (197), 49–61. https://doi.org/10.53098/wir042022/03