Wilkin, J. (2008). Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 18–28. https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/02