Kowalczyk, S. (2022). Czy gospodarstwa rolne zainteresowane są maksymalizacją dochodów, czy swoich aktywów? Recenzja książki Aleksandra Grzelaka, Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Wieś I Rolnictwo, (2 (195), 135–146. https://doi.org/10.53098/wir022022/06