Górecki, J. (2008). Profesor dr hab. Marek Władysław Kłodziński jako Człowiek i Uczony. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 10–17. https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/01