Wojciechowska-Solis, J., Śmiglak-Krajewska, M., & Kalinowski, S. (2022). Atrakcyjność i preferowanie wybranych form turystyki na obszarach wiejskich Polski Wschodniej – w badaniu opinii i wyborów turystów. Wieś I Rolnictwo, (2 (195), 101–134. https://doi.org/10.53098/wir022022/05