Czarnecka, A., & Krupowicz, W. (2022). Nowe podejście do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w procesie scalenia gruntów – doświadczenia z wykorzystania zogniskowanych wywiadów grupowych i crowdsourcingu. Wieś I Rolnictwo, (2 (195), 83–100. https://doi.org/10.53098/wir022022/04