Hohol, T., & Tsybulska, J. (2022). Reforma samorządu lokalnego i terytorialnej organizacji władzy Ukrainy poprzez decentralizację. Wieś I Rolnictwo, (2 (195), 11–37. https://doi.org/10.53098/wir022022/01