Adamczyk, W. (2008). Zadania i efekty działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2007 roku (ujęcie syntetyczne). Wieś I Rolnictwo, (2 (139), 194–202. https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/15