Bielec, J. (2008). Sprawozdanie z seminarium Nauka i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich. Wieś I Rolnictwo, (2 (139), 189–193. https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/14