Flaszyńska, E. (2022). Mieszkańcy obszarów wiejskich – niewykorzystany potencjał siły roboczej w Polsce?. Wieś I Rolnictwo, (4 (193), 37–55. https://doi.org/10.53098/wir042021/02