Sroka, W., Król, K., & Matysik-Pejas, R. (2022). Rolnictwo miejskie w światowym i polskim piśmiennictwie oraz w dokumentach planistycznych wybranych miast Polski: Urban Agriculture in Polish and International Scholarly Literature and in Planning Documents of Selected Polish Cities. Wieś I Rolnictwo, (3 (192), 71–98. https://doi.org/10.53098/wir032021/03