Gruziel, K., & Wasilewski, M. (2008). Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian. Wieś I Rolnictwo, (2 (139), 157–175. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/79