Zwolińska, J. (2021). Miejsce dobrostanu zwierząt gospodarskich w polityce Unii Europejskiej. Wieś I Rolnictwo, (2 (191), 35–63. https://doi.org/10.53098/wir022021/02