Kluba, J., & Szczepańska, B. (2021). Pracownicy wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego wobec zmian własnościowych. Wieś I Rolnictwo, (1 (190), 37–57. https://doi.org/10.53098/wir012021/02