Paprot-Wielopolska, A. (2021). Powojenne rolnictwo na Żuławach a przeobrażenia krajobrazu kulturowego i społecznego regionu w świetle materiałów źródłowych, pamiętnikarskich i narracji rolników. Wieś I Rolnictwo, (1 (190), 13–36. https://doi.org/10.53098/wir012021/01