Czarnecki, A., & Dudek, M. (2021). Editors’ Note. Wieś I Rolnictwo, (4 (189), 7–12. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/762