Kałowska, J., & Poczta-Wajda, A. (2008). Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce. Wieś I Rolnictwo, (2 (139), 115–128. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/76