Kalinowski, S. (2020). Od paniki do negacji: zmiana postaw wobec COVID-19. Wieś I Rolnictwo, (3 (188), 45–65. https://doi.org/10.7366/wir032020/03