Ha Dong, N. (2020). Wsparcie międzypokoleniowe a dobrobyt subiektywny wśród starszych mieszkańców wsi w Wietnamie. Wieś I Rolnictwo, (1 (186), 69-91. https://doi.org/10.7366/wir032019/04