Ha Dong, N. (2020). Wsparcie międzypokoleniowe a dobrobyt subiektywny wśród starszych mieszkańców wsi w Wietnamie. Wieś I Rolnictwo, (1 (186), 69–91. https://doi.org/10.53098/wir032019/04