Błąd, M. (2019). Gospodarowanie ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000−2018. Wieś I Rolnictwo, (4 (185), 109–140. https://doi.org/10.53098/wir042019/06