Bilewicz, A. (2019). Wiejska spółdzielczość spożywców 1900−1939. Zapomniana karta z dziejów samoorganizacji wsi polskiej. Wieś I Rolnictwo, (4 (185), 45–66. https://doi.org/10.53098/wir042019/03