Stanny, M. (2019). Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju polskiej wsi – wielowymiarowy dialog naukowy. Wieś I Rolnictwo, (4 (185), 7–24. https://doi.org/10.53098/wir042019/01