Makowiecki, M. (2018). Z biegiem lat i wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Wieś I Rolnictwo, (3 (180), 249–252. https://doi.org/10.53098/wir032018/13