Wojewodzic, T., & Musiał, W. (2018). Trwanie i upadek drobnych gospodarstw rolnych – zastosowanie analogii w naukach przyrodniczych i społecznych. Wieś I Rolnictwo, (3 (180), 175–191. https://doi.org/10.53098/wir032018/08