Kokoszka, K., & Pink, M. (2018). Instytucjonalne uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej żywności w Polsce. Wieś I Rolnictwo, (3 (180), 155–173. https://doi.org/10.53098/wir032018/07