Bereżnicka, J. (2018). Dopłaty do działalności operacyjnej a stabilność finansowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej. Wieś I Rolnictwo, (3 (180), 113–135. https://doi.org/10.53098/wir032018/05