Kalinowski, S. (2018). Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś I Rolnictwo, (3 (180), 93–112. https://doi.org/10.53098/wir032018/04