EFRWP. (2018). Czy warto uczyć się ekonomii już od najmłodszych lat?. Wieś I Rolnictwo, (2 (179), 293–296. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/711