S. Howe, K. (2018). Przeciwko dobru publicznemu. Wpływ ekonomii i polityki na Park Narodowy New Forest w południowej Anglii. Wieś I Rolnictwo, (2 (179), 85–112. https://doi.org/10.53098/wir022018/05