EFRWP. (2017). Fundacja, która zmienia polską wieś. Wieś I Rolnictwo, (4 (177), 153–156. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/684