Świtek, S., Jankowiak, Łukasz, Rosin, Z. M., Sawinska, Z., Steppa, R., Takacs, V., … Tryjanowski, P. (2017). Jak zachować wysoki poziom bioróżnorodności na obszarach rolniczych w Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów badawczych. Wieś I Rolnictwo, (4 (177), 115–138. https://doi.org/10.53098/wir042017/07