Bukraba-Rylska, I., Wieruszewska, M., & Burdyka, K. (2017). Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi. Wieś I Rolnictwo, (3 (176), 155–159. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/672