Halamska, M., Michalska, S., & Śpiewak, R. (2017). Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Tom 1: Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania. Wieś I Rolnictwo, (3 (176), 147–153. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/671