Michalska, S. (2008). Sprawozdanie ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rybołówstwa Republiki Francuskiej, Michaelem Barnier. Wieś I Rolnictwo, (1 (138), 190–193. Pobrano z https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/67