Michalska, S. (2008). Sprawozdanie ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rybołówstwa Republiki Francuskiej, Michaelem Barnier. Wieś I Rolnictwo, (1 (138), 190–193. https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/12