Guzal-Dec, D., & Zwolińska-Ligaj, M. (2017). Rola lokalnych grup działania w wielofunkcyjnym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium przypadku regionu lubelskiego (Polska). Wieś I Rolnictwo, (3 (176), 97–120. https://doi.org/10.53098/wir032017/05