Freshwater, D. (2017). Znaczenie wzrostu atrakcyjności i możliwości zatrudnienia pozarolniczego dla małych gospodarstw rolnych. Wieś I Rolnictwo, (3 (176), 11–33. https://doi.org/10.53098/wir032017/01