Głodowska, M., & Gałązka, A. (2017). Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Wieś I Rolnictwo, (2 (175), 147–165. https://doi.org/10.53098/wir022017/07