Luzar-Błaż, K., Grodzińska-Jurczak, M., & Cent, J. (2017). Partycypacja społeczna w zarządzaniu terenami chronionymi na przykładzie obszaru Natura 2000 – Dolinki Jurajskie. Wieś I Rolnictwo, (2 (175), 49–67. https://doi.org/10.53098/wir022017/03